09124484734
02133918748
02133918749

شیلنگ آبیاری

شیلنگ آبیاری لی فلت

شیلنگ لی فلت به عنوان یک شیلنگ استاندارد برای تخلیه آب در کاربردهای آبیاری، صنعتی و ساختمانی طراحی شده است و مقرون به صرفه است.این شیلنگ ها برای سهولت ذخیره

بیشتر بخوانید